EST | RUS

Raamatupidamisteenused

Meie poolt pakutav teenus on mõeldud erinevatele tegevusvaldkondadele tööstuses, teeninduses, kaubanduses, turismis, toitlustuses oma eriala tundvate pikaajalise töö- praktika ja kogemustega ning teoreetiliste alustalade tundvate spetsialistide poolt.

  • Raamatupidamise sisseseadmine
    Raamatupidamise sise-eeskirjade, kontoplaanide koostamine, põhivara arvestus
    Ja nii edasi kuni jooksva raamatupidamistöö tegemiseni.
     
  • Finantsraamatupidamine, müügiarvete koostamine, töötasu arvestus jne.

  • Pidev ja erakorraline suhtlemine Maksuametiga, Haigekassaga, Äriregistriga, regulaarne maksu maksudeklaratsioonide esitamine ja aastaaruande koostamine.
Erinevate tegevuste ja teenuste valik sõltub kliendi valikust.
Hinnakirjas on toodud erinevate pakutavate teenuste hinnad ja mahud ning näide teenuse maksumuse arvestuste kohta.
 
Kokkuleppel kliendiga on võimalik välja arvestada ja teha valik teenuse ostmise kohta.
 
Tulenevalt kliendi soovist ja vajadusest toimub kogu töö meie ruumides kuid tulenevalt kliendi soovist võib meie töötaja viibida regulaarselt kokkulepitud aegadel kliendi juures.
 
Raamatupidamisteenuse ostmine aitab ettevõttel maandada riske ja minimiseerida kulusid.

 

A & M AKTIVA OÜ
Laki 9a,

10621 Tallinn 

Anne-Liis Simson
Juhataja-finantsjuht

+352 56467203

6507925

 anneliis@amaktiva.ee

internetiturundus