EST | RUS

Muud teenused

Iga äriprojekti ja ka ettevõtet vaadeldakse kui elutsüklit erinevates arengufaasides, mis jagatakse kolme põhietappi, et teenuse otsijal oleks lihtsam ja selgem orientuuruda.
  • Ettevalmistusetapp - siia kuuluvad tegevused, mis on vaja teha enne kui käivitub ettevõtte tegevus ehk äriidee tegelik teostus.
Nende tegevuste koosseisu kuuluvad äriidee hindamine vastavalt nõudlusele- SWOT analüüs ehk toodet teenust vajavate tarbijate, turgude väljaselgitamine (optimaalsete müügiturgude väljaselgitamine), äriplaani koostamine ja tegevuste joongraafikute koostamine võimalikult täpsete tegevuste loeteluga.Firma juriidiline asutamine või ostmine, tegevuslubade hankimine, suhtlemine Maksuametiga, stardikonto avamine 
  • Käivitamine- ja töö planeeritud võimsuse saavutamiseks- töölepingud, rendilepingud, pangakontode avamine, raamatupidamise sise-eeskirjade koostamine, raamatupidamise sisseseadmine, tegevuse käigus finantsanalüüsid planeeritud mahtude jõudmiseni, kontroll ja finantsanalüüs koostatud eelarvete täitmise kohta.
     
  • Lõpetamis-etapp – ettevõttele seatud eesmärgid on täidetud ja tekib soov ettevõtte tegevuse lõpetamiseks.

 

A & M AKTIVA OÜ
Laki 9a,

10621 Tallinn 

Anne-Liis Simson
Juhataja-finantsjuht

+352 56467203

6507925

 anneliis@amaktiva.ee

internetiturundus